Sa Vama smo od 1990.godine

Preduzeæe "ALSTAN" je nastalo od male radionice koja je slu¾ila
samo kao dodatna delatnost, da bi preko ozbiljne radionice za izradu
molerske opreme izraslo u firmu velikog proizvodnog kapaciteta.

U ovom trenutku "ALSTAN" raspola¾e proizvodnjom valjaka svih modela
i namena, ambala¾e od brizgane plastike, miksovanjem boja i prostranim
maloprodajnim i velikoprodajnim objektom.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju
 
..+........................................................................................................................................